Exit

De vijf eerste stappen naar een flexibel onderwijsaanbod

In onze vorige blogs hebben we de voordelen en de belangrijkste pijlers van een flexibel onderwijsaanbod besproken. Maar hoe begin je dit proces? En misschien wel belangrijker: hoe rond je het succesvol af? ‘Een goed begin is het halve werk’ en dat geldt zeker voor het implementeren van een flexibel onderwijsaanbod. Met onderstaande vijf stappen heb je dat goede begin zo te pakken!

doel

1. Wat wil je het liefst bereiken?
Formuleer een visie en een doel
Wat wil je het liefst bereiken? Waar wil je als school naar toe? Waarom ga je dit doen? Door samen met (een representatieve afvaardiging van) de school antwoorden te geven op (meer van) zulke vragen formuleer je een visie en een doel, specifiek op jouw school gericht. Hiermee staan alle neuzen dezelfde kant op. Een belangrijk begin! Hoe jullie dit precies gaan realiseren hoeft in deze fase nog niet op papier te staan.

checklist2

2. Hoe wil je dit precies gaan doen?
Ontwikkel een basisdocument
Nu is het belangrijk om te bedenken hoe je dit precies wil gaan doen.  Hoe breng je iedereen op de hoogte van de belangrijke stappen en onderdelen? Ons advies: ontwikkel een basisdocument. In dit document benoem je nog eens kort de visie en het doel, aangevuld met de uitgangspunten, de kenmerken, de gevolgen, de(project)organisatie, de gehanteerde terminologie, een globale planning en eventueel de reeds ontwikkelde formats. Zo is iedereen – na het lezen van dit document – goed voorbereid.

3. Klaar voor de start?!
Organiseer een startbijeenkomst
Hoewel je ‘achter de schermen’ al veel langer bezig bent, is dit niet voor iedere medewerker zichtbaar (geweest). Dit vraagt om een duidelijk startmoment. Ons advies: organiseer een startbijeenkomst. Nodig alle medewerkers uit, maak het spannend, verras de medewerkers en zorg voor een positieve start! Voorkom dat deze bijeenkomst bestaat uit het ‘voorlezen’ van het basisdocument. Organiseer bij voorkeur een plenair deel en een ‘individueel’ deel waarbij verschillende onderwijseenheden in kleinere groepen uit elkaar gaan. Het zal medewerkers motiveren wanneer zij (alleen) informatie horen die direct op hen van toepassing is.

4. Maar wat nou als…?
Begin met de grote lijnen en maak een grof ontwerp
Er komen nu vast snel vragen naar voren zoals: ‘Wat nou als een leerling na een half jaar van studie wisselt?’ Of: ‘Wat nou als er geen lokalen beschikbaar zijn?’ Het is een groot risico om te snel in teveel details te verzanden. Begin daarom met de grote lijnen. Maak met de coördinatoren van de opleidingen een grof ontwerp per academie(cluster). Hoe zien de opleidingen er globaal eruit? Wat zijn de mogelijkheden, of is er misschien overlap? Forceer geen flexibiliteit. Begin klein met kleine stappen en maak alles inzichtelijk. Zonder inzicht is het onmogelijk om (op de langere termijn) flexibiliteit te integreren.

5. Iedere opleiding inzichtelijk
Maak per opleiding een fijn ontwerp
Zodra het grof ontwerp staat is het wijs om de groep (coördinatoren) op te delen per opleiding. Dan kun je met de docenten aan de slag gaan met een fijn ontwerp. Hierin geef je weer hoe de opleiding eruit komt te zien. Welke modules hebben een vaste volgorde, welke zijn flexibel of inwisselbaar? Op welk moment in de opleiding biedt je de keuzedelen aan? En wanneer wordt er geëxamineerd? Gebruik de terminologie zoals geïntroduceerd in het basisdocument. Deze fijn ontwerpen vormen de basis voor het (her)structureren en/of ontwikkelen van het onderwijsmateriaal.

Succes!
Dit is natuurlijk pas het begin, waarbij  stap 4 en 5 met name gericht zijn op de programmatische flexibiliteit. Met behulp van deze vijf stappen heb je een solide basis gelegd, maar vergeet de andere pijlers niet! Wij wensen je heel veel succes met het implementeren van een flexibel onderwijsaanbod. Wil je hiermee aan de slag en zoek je een gesprekspartner of liever structurele ondersteuning? We helpen graag! Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur Jeske Dijkshoorn.

Close
Go top