Exit

Op maandag 5 maart is het project BIM⁵ officieel van start gegaan met een conferentie in Oss. Tijdens deze conferentie kwamen toonaangevende sprekers uit de bouwsector aan het woord. Het programma van de conferentie liet een gevarieerd beeld zien van ontwikkelingen binnen de bouwsector in Nederland. Zo vertelden Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland, en Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO-VNI, over vernieuwingen in de sector. Ook was er een bedrijvenmarkt waar diverse bedrijven uit de bouwsector zich presenteerden. Aan het einde van de conferentie werd het project BIM5 officieel gestart. BIM5 gaat ervoor zorgen dat het onderwijs voor de gebouwde omgeving in de regio volledig up to date is om op deze manier beroepen voor de gebouwde omgeving interessant voor jongeren te maken.

Geert Robben, programmamanager BIM5, legt uit wat het project zo bijzonder maakt: “Vanuit BIM5 bepalen het beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen hoe het beroepsonderwijs voor de gebouwde omgeving eruit moet komen te zien. Dat is al bijzonder. Bovendien delen maar liefst zes ROC’s hun eigen specialistische kennis in dit samenwerkingsverband.” “Deze vergaande samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven is behoorlijk uniek in Nederland,” vult wethouder Kees van Geffen aan. “Ik verwacht dat deze samenwerking zorgt voor een stimulans voor de bouwsector en het beroepsonderwijs in Oss en omgeving.”

Wat is BIM5?
In het project BIM5 werken bedrijfsleven, beroepsonderwijs en gemeente Oss samen aan  onderwijs voor de gebouwde omgeving, waar VMBO, MBO en HBO elkaar ontmoeten. Er ontstaat een expertisecentrum gebouwde omgeving, dat inhoud krijgt door een lectoraat van Avans Hogeschool en een practoraat van ROC De Leijgraaf. Samen met 180 bedrijven wordt het bestaande onderwijs voor minimaal 4 jaar in de steigers gezet.

Waarom BIM5?
De bouw is een sector met veel werkgelegenheid in Noord-Oost Brabant. De arbeidsmarkt vraagt om flexibele vakmensen op niveau 2, 3, 4, 5 voor de Gebouwde Omgeving. Er is grote behoefte aan meer opgeleide werknemers dan het onderwijs nu kan leveren. Het project BIM5 wil zorgen voor moderne opleidingen op alle  niveaus, die passen bij de toekomstige arbeidsmarkt in de bouwsector. En die de instroom en kwaliteit leveren waar het regionale bedrijfsleven om vraagt.

Rol Nehem?
Nehem heeft bijgedragen aan de subsidieaanvraag en het verdere projectmanagement voor dit mooie project. Ook voor het vervolg van het project zal Nehem als kartrekker een grote rol hebben.

Ook gebruik maken van de expertise van Nehem? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Wij gaan graag met u in gesprek. Mail naar info@nehemkmc.nl of bel 073 523 06 46.

 

Close
Go top