Exit

Een goed werkende technieksector is belangrijk. Daarnaast staat de arbeidsmarkt te springen om goed geschoold technisch personeel. Het ministerie van OCW heeft op 12 september de regeling ‘Sterk techniekonderwijs 2020-2023’ gepubliceerd waarin structureel honderd miljoen per jaar wordt uitgetrokken voor dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs op het VMBO-niveau. Een sterk VMBO draagt namelijk bij aan een kwalitatieve doorstroom via het middelbaar beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt. De subsidie heeft als doel om alle VMBO-techniekscholen te laten samenwerken met partners uit de regio. Regio’s kunnen deze subsidie zelf aanvragen. Nehem helpt u graag met uw aanvraag en verdere trajectbegeleiding!

Vanaf september 2018 wordt er extra geïnvesteerd in techniek onderwijs voor het vmbo. In 2018 en 2019 komt er geld beschikbaar voor een ‘inhaalslag’. Dit geld stelt scholen in staat te investeren in machines, materialen en mensen en de nieuwe profielen in het vmbo beleidsrijk in te voeren.

Vanaf 2020 voeren regio’s (die tenminste bestaan uit twee VMBO-scholen, één MBO-school en het regionaal bedrijfsleven) hun regionale plannen uit. Voor deze plannen is budget beschikbaar en ook voor het maken van de plannen krijgen scholen geld.

De inzet op regionale samenwerking voor een krachtig en duurzaam techniekonderwijs sluit naadloos aan bij de doelstellingen van dit kabinet met betrekking tot Sterk Beroepsonderwijs (inclusief doorlopende leerroutes). Voor meer informatie over deze nieuwe regeling, verwijzen wij u naar deze link.

Wij helpen u graag bij uw aanvraag.  De werkwijze van Nehem start met het concreet krijgen van de vraag van de opdrachtgever. Wij helpen niet alleen bij het schrijven van de aanvraag, maar zijn ook nauw betrokken bij de uitvoering van het project. Samen smeden we constructieve en duurzame samenwerkingsverbanden die niet alleen een positieve invloed hebben op de aanvraag, maar ook gedurende de uitvoering een grote rol zullen spelen.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@nehem.nl.

Close
Go top