Exit

Sinds enkele weken is Nehem actief in het project Manpower Planning op Curaçao. Het project omvat het in kaart brengen van de arbeidsmarkt op Curaçao. Hierbij ligt de focus op de sectoren Toerisme, Olieraffinage en Bouw. De uiteindelijke resultaten bieden input voor het economisch beleid van het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) van Curaçao.

Curaçao heeft te kampen met een voortdurende economische krimp met als gevolg een grote jeugdwerkloosheid. Daarom heeft de regering beleid ontwikkeld voor groei en verbetering. De economische groei op Curaçao moet, volgens MEO komen uit de sectoren Toerisme, Olieraffinage en Bouw. De verwachte groei vraagt om acties op de lokale arbeidsmarkt. Het is daarom van groot belang om inzicht te hebben in de vraag en het huidige aanbod op de arbeidsmarkt. Nehem voert, in opdracht van MEO, een onderzoek uit naar de aanbodzijde van de arbeidsmarkt en werkt daarbij samen met de Pablo & Partners uit Curaçao. De focus van het onderzoek ligt op zowel de publieke- als private beroepsopleidingen in de genoemde sectoren.

Eind november presenteert Nehem de resultaten uit het onderzoek voor de minister van Economische Ontwikkeling op Curaçao.

Wilt u ook gebruik maken van onze expertise of te weten komen wat we voor u of uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Nehem via info@nehemkmc.nl.

 

Close
Go top