Exit

In het regeerakkoord heeft het huidige kabinet aangekondigd een doorbraak te willen realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. In dat kader zijn de ministers van SZW en OCW een brede en gezamenlijke aanpak gestart om werkenden en werkzoekenden te stimuleren zich verder te ontwikkelen, zodat zij nu en in de toekomst wendbaar en flexibel blijven. Eén van de ambities is om het mbo (nog) meer te flexibiliseren.

Deze zomer komt er een subsidieregeling voor publieke en private mbo-instellingen om innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden. De subsidie is ook bestemd voor het werven van de doelgroep, het professionaliseren van docenten en voor kennisdeling.

Nehem kan dankzij haar expertise in de thema’s Flexibilisering en Leven Lang Ontwikkelen ondersteunen bij het regelen van de financiering.

Heeft u vragen over de subsidie en/of over de ondersteuning die Nehem kan bieden? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via info@nehemkmc.nl of bel: 073-5230646.

Close
Go top