Exit

De nieuwe aanvraagperiode voor het MKB-idee gaat bijna start. Het unieke dit jaar van deze subsidie is dat ieder MKB-bedrijf een aanvraag mag doen mits het te maken heeft met een investering in het menselijk kapitaal op het gebied van techniek, digitalisering en klimaat- en energietransitie. Heeft u een mooi project waarmee u alleen of samen met andere bedrijven wilt investeren in kennis en vaardigheden van uw personeel dan kan het MKB-idee de oplossing zijn. Nehem assisteert u graag met de aanvraag en de uitvoering van uw project.

De overheid wil MKB-bedrijven middels deze subsidie stimuleren om meer te investeren in scholing en ontwikkeling. Het is echter geen opleidingsbudget dus om opleidingen te volgen via onderwijsinstellingen, maar juist bedoeld om te investeren op de werkvloer. De subsidie bedraagt in totaal zeven en een half miljoen euro en zal verdeeld worden over de diverse projecten met een minimumbedrag van €25.000,- en een max van € 124.999,- per project. Mocht uw onderneming ervoor kiezen om een project met meerdere MKB-bedrijven uit te rollen dan bedraagt de maximale vergoeding zelfs € 200.000,-.

Heeft u een goed (MKB) idee om uw personeel of toekomstig personeel een ‘opleidingsboost’ te geven? Nehem assisteert u graag met uw aanvraag en verder uitvoering van het project. De werkwijze van Nehem start met het concreet krijgen van de vraag van de opdrachtgever. Wij helpen niet alleen bij het schrijven van de aanvraag, maar zijn ook nauw betrokken bij de uitvoering van het project. Samen smeden we constructieve en duurzame samenwerkingsverbanden die niet alleen een positieve invloed hebben op de aanvraag, maar ook gedurende de uitvoering een grote rol zullen spelen.

De vergoeding van deze subsidie bedraagt 100 % van de subsidiabele kosten dus bijvoorbeeld de loonkosten die verbonden zijn met de uitvoering van het project of voor de inhuur van derden. Lees meer over de subsidiabele kosten in dit artikel. De aanvraagperiode loopt van 15 april tot 27 augustus 2019.

Lees voor meer achtergrond over het MKB-idee via deze link of neem contact op met Nehem via info@nehemkmc.nl.

Close
Go top