Exit

Het aantal studenten loopt flink terug de komende jaren. Het is voor veel onderwijsinstellingen moeilijk om zich staande te houden. Dit komt simpelweg doordat er minder vraag is en het aantal studenten terugloopt. Er zullen naar verwachting in 2030 13 procent minder MBO studenten zijn dan nu. Met name in de regio’s Twente, Zuid-Limburg en Oost-Groningen zal de daling nog hoger zijn.

Momenteel kunnen deze instellingen onderling niet samenwerken omdat volgens de wet de verantwoordelijkheid van een opleiding en voor de studenten maar bij één instelling kan liggen. Minister Bussemaker kijkt of de wet kan veranderen, zodat onderling samenwerken makkelijker wordt.

Daarnaast moet er een alleenrecht komen voor kleine opleidingen die relatief duur zijn, maar waar vakmanschap wordt ontwikkeld waar wel vraag naar is zoals schoenmakers, uurwerkmakers of pianotechnici.

Nehem is betrokken bij samenwerkingsverbanden in het beroepsonderwijs en daarbij hebben we bijgedragen aan diverse succesvolle projecten op dit gebied. Onze werkwijze start met het concreet krijgen van de vraag van onze opdrachtgevers. Gedurende het hele traject staat nauwe samenwerking met alle projectpartners centraal. Samen smeden we constructieve en duurzame samenwerkingsverbanden die niet alleen een positieve invloed hebben op de aanvraag, maar ook gedurende de uitvoering een grote rol zullen spelen.

Wilt u ook profiteren van onze expertise en ons netwerk? Wij bieden u graag een frisse blik en beantwoorden al uw vragen. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Close
Go top