Exit

Innovatie in het onderwijs is moeilijk te implementeren. Wat weten we eigenlijk over de duurzaamheid van deze implementatie? Zien we ze nu nog terug in de opleiding na 10 jaar? Zijn de inspanningen die we doen voor de opleiding wel houdbaar of vervagen ze na een tijdje gewoon weer omdat een volgend onderwerp dan weer interessant wordt? Vorige maand heeft Sietske van der Meulen, adviseur van Nehem, een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over de duurzaamheid van een innovatieproject op het gebied van gender in het medisch onderwijs.

Net zoals binnen de techniek, zijn er ook in de zorg continue veranderingen en ontwikkelingen waar de arts van de toekomst rekening mee moet houden. Een onderwerp wat steeds meer aandacht krijgt, ook in de media, is gender in de gezondheidszorg. Er is een duidelijk verschil hoe bepaalde ziektes zich uiten bij mannen en vrouwen. Bij vrouwen spreekt men soms zelfs over atypische symptomen. Neem bijvoorbeeld een depressie: mannen verdringen de depressie door afleiding te zoeken (externaliseren), terwijl vrouwen de gevolgen hiervan voornamelijk gesloten ondergaan (internaliseren). Bij een hartaanval krijgen mannen last van de linkerarm terwijl vrouwen elders pijn voelen opkomen. Bij ADHD patiënten worden jongetjes heel druk terwijl meisjes zich slecht kunnen concentreren. Het begrip gender onderscheidt mannen en vrouwen door eigenschappen aan beide sekse toe te kennen. Deze eigenschappen hebben betrekking op sociale-, gedrags-, en identiteitsaspecten. Dit heeft gevolgen voor hoe je je moet opstellen als arts: je moet meer bewust zijn wie je voor je hebt en moet in staat zijn gender als factor mee te nemen en zodoende beter de symptomen te herkennen.

Innovatie in de opleiding brengen, en houden!

Maar hoe kunnen we zorgen dat artsen zich hier bewust van zijn? Een van de aanpakken is dat dit specifiek in de opleiding meegenomen wordt, aangezien dit de basis is waar vanuit studenten zich in het werkveld verspreiden. Door studenten voor te bereiden op hun toekomst waarin aandacht voor ‘genderneutrale’ zorg moet zijn, kunnen we dit ook daadwerkelijk realiseren.

 

Handvaten

Waar moeten men nou als eerste opletten als je verandering wilt behouden?

  • We zagen dat biomedische verschillen tussen mannen en vrouwen (lichamelijke verschillen) werden tien jaar geleden al behandeld tijdens de opleiding, maar door nieuwe kennis kan dit uitgebreid worden. De biomedische verschillen zijn namelijk vandaag de dag concreter dan ooit daarvoor. Dit moeten we gebruiken! Door thema’s zowel in leerdoelen, onderwijs, examinering en eindtermen terug te laten komen, kunnen we zorgen dat het blijft;
  • Het is van belang dat het management van de opleiding het thema als belangrijke pijler ziet en dit ook uitdraagt naar docenten;
  • Herzieningen in het onderwijs kunnen veranderingen teweegbrengen maar ook andere aspecten weer vervagen. Het is belangrijk om hierop bedacht te zijn;
  • Daarnaast dienen de huidige opleidingen goed afgestemd te worden op voor- en vervolgopleidingen;
  • Het is natuurlijk van belang dat de docenten kennis hebben van het onderwerp en enthousiast en gemotiveerd zijn om hier iets mee te doen. Doordat docenten vaak verschillende taken hebben, moeten we voorkomen dat zij overvraagd worden en zoeken naar mogelijkheden om te kunnen innoveren;

Ja, en nu?

Door wetenschappelijk onderzoek wordt het mogelijk in kaart te brengen waar we onze aandacht op moeten richten. De adviseurs van Nehem kunnen u hierbij helpen en ook handvaten bieden om dit goed op te zetten.

Ook benieuwd naar de expertise van de adviseurs van Nehem of wilt u meer informatie over dit onderwerp? Stuur een mail naar info@nehemkmc.nl.

 

Close
Go top