Exit

Onder het motto kennis is een kostbaar bezit voor de metaalsector, heeft Nehem in opdracht van OOM (Ontwikkelfonds voor de klein metaal) het adviestraject Kennishouvast! op maat gemaakt voor de kleinere en middelgrote bedrijven in de metaalindustrie. Het traject wordt inmiddels uitgerold door de OOM-regiomanagers door heel het land. Het uiteindelijke doel is om werknemers op een effectieve wijze te faciliteren om cruciale kennis te delen en meer te leren op de werkvloer. 

De dienst Kennishouvast! bestaat uit een interviewmodel en stappenplan om de beschikbare kennis niet verloren te laten gaan bij vertrek of overbelasting van experts in het bedrijf.  Bij de maatwerk adviestrajecten zijn directie, HR functionarissen en medewerkers betrokken.  De betrokkenen hebben zelf vaak al diverse ideeën over hoe zij hun kennis (nog beter) kunnen overdragen en delen. Maar vaak schiet het erbij in en zijn er belemmeringen: Er is geen tijd, er is (nog) geen geschikte opvolger of de medewerker vraagt zich af of het overdragen van zijn/haar kennis niet slimmer of anders kan. Kennishouvast! Helpt hen hierbij.

Lees meer over het belang van kennis delen in het artikel Kennis delen. Gewoon doen! in de editie van Metaaljournaal via deze link.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een maatwerk projecten voor leren op de werkvloer? Neem dan vrijblijvend contact met op met Nehem  info@nehemkmc.nl. Wij helpen u graag verder.

Close
Go top