Exit

Brainstorm met wetenschapsmusea en onderwijs krijgt vorm door ‘Tuin van de Toekomst’

Nehem-adviseur Lydia Post heeft onlangs een presentatie mogen geven tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de Vereniging Science Centra. Dit overkoepelende orgaan, waarin diversemusea vertegenwoordigd zijn, organiseerde deze bijeenkomst met als doel om gezamenlijk te brainstormen hoe Pabostudenten, in samenwerking met musea, kunnen leren om succesvol onderwijs in Wetenschap & Techniek vorm te geven. Lydia mocht daar haar ervaringen komen vertellen als voormalig Pabostudent en stagiaire bij het Nederlands Watermuseum. Ze heeft tijdens haar stage bij het Watermuseum een visie omtrent wetenschap & techniek in het museum ontwikkeld, welke praktisch vorm kreeg in het project ‘Tuin van de Toekomst’. Tijdens haar onderzoek bleek duidelijk dat Pabostudenten en musea tegen dezelfde uitdagingen aanlopen. Het blijkt moeilijk om een concrete afgebakende activiteit te ontwikkelen waarbij het onderzoekend vermogen bij de leerlingen wordt bevorderd. 

Lydia kreeg als stageopdracht mee om haar visie op wetenschap en techniek, ook wel wetenschapswijsheid genoemd, concreter te maken door het in een inspirerende activiteit te gieten. De grote uitdaging daarbij was: hoe ontwerp je een activiteit die de verwondering en nieuwsgierigheid van kinderen aanwakkert en uitdaagt tot onderzoeken, maar toch in goede banen te leiden is? Dit dilemma, dat Lydia herkende vanuit de pabo, bleek precies hetzelfde als de uitdaging voor het museum. Dat maakt het voor zowel studenten als musea spannend om te experimenteren met wetenschapswijze activiteiten.

Lydia ontdekte tijdens haar onderzoek destijds dat de kern van een goede wetenschapswijze activiteit, is het zoeken naar een activiteit waar je nieuwsgierig van wordt en van wil gaan onderzoeken. De activiteit heeft daarnaast een duidelijk doel en afgebakende randvoorwaarden nodig, zoals beschikbare tijd en materialen. Zo ontstaat ‘beredeneerde speelruimte’, waarin leerlingen in vrijheid kunnen leren, maar de (museum)docent grip houdt om ze daarbij te helpen. Dit waren de bouwstenen voor de zomeractiviteit ‘Tuin van de Toekomst’, waarin kinderen hun eigen waterbestendige minituintje mochten bouwen.

Wat kunnen pabostudenten hiervan leren? Zowel qua inhoud als qua organisatie van wetenschapswijze activiteiten kunnen ze inspiratie opdoen in het museum. Door de activiteiten voor kinderen zelf te ervaren en met museumdocenten in gesprek te gaan over wat wel en niet werkt, krijgt de Pabostudent handvatten voor zijn eigen klas. Daarnaast ziet de student welke meerwaarde een museumbezoek kan hebben, bijvoorbeeld binnen een project in de klas. Medewerkers van het museum kunnen op hun beurt leren van de ervaring van de studenten. Kortom, de bodem voor een vruchtbare samenwerking is gelegd! De aanwezigen hebben enthousiast gebrainstormd over hoe deze vorm kan krijgen. We zijn benieuwd wat er gaat groeien.

Deze opdracht van Lydia Post werd uitgevoerd uit hoofde van MVO projecten onder de Nehem-vlag. Wilt u meer weten of gebruik maken van onze expertise? Neem dan vrijblijvend contact op met Nehem via info@nehemkmc.nl.

Close
Go top