Exit

Help, de expert vertrekt!

Kennis is cruciaal. Het succes van iedere onderneming valt of staat met het toepassen van de juiste kennis op het juiste moment. Bijna iedereen kent wel die ene collega waar je altijd terecht kunt voor vragen. Hij of zij is de expert, de vraagbaak, de persoon met een onfeilbare intuïtie. Maar heb je wel eens nagedacht over wat de gevolgen zijn als deze expert (onverwacht) vertrekt?Kennis-houvast-help-de-expert-gaat-weg

Het NRC Handelsblad heeft aan dit vraagstuk een artikel gewijd waarin zij de cijfers van het CBS noemen. Hieruit blijkt dat 16% van de werkzame beroepsbevolking eind 2014 tussen de 55 en 65 jaar was. Het zal daardoor niet lang meer duren voordat deze groep mensen met pensioen gaat. Deze groep mensen is in het bezit van  een enorme hoeveelheid werkervaring en cruciale (impliciete) kennis.

Het aantal werknemers dat met pensioen gaat is dat niet eens het grootste punt van zorgen. NRC Handelsblad: “90 –  95% van de bedrijven in Nederland doet nauwelijks iets om expertise in huis te houden, schat specialist kennismanagement Paul van den Brink”. Veel bedrijven en instellingen lopen hierdoor onnodig veel risico en komen zo in grote problemen. NRC Handelsblad: Vaak beseffen bedrijven pas welk verlies ze hebben geleden als die ervaren werknemer al weg is, en dan is het te laat. De ervaring en het netwerk dat diegene had opgebouwd zijn dan verdwenen.” aldus Susanne Täuber, universitair hoofddocent Human Resource Management en Organisatorisch Gedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen.”

Maar hoe houd je dan precies die kennis en expertise in huis? Met de vergrijzing een actueler vraagstuk dan ooit! Nehem KMC heeft in samenwerking met OOM (opleidingsfonds voor de metaalsector) het instrument ‘Kennis Houvast’ ontwikkeld. Dit is een instrument om de cruciale kennis binnen uw bedrijf in kaart te brengen en vast te houden. Zo loop je geen onnodig risico wanneer de expert vertrekt. Interesse? We vertellen graag hoe ‘Kennis Houvast’  werkt voor jouw bedrijf.

Close
Go top