Exit

Praktijkgerichte onderwijsvernieuwing in het mbo, dat is best een uitdaging. Bij vakschool Nimeto in Utrecht is het gelukt: in het publiek-private samenwerkingsverband ‘Excellent Vastgoedonderhoud’ werken onderwijs en bedrijfsleven samen om de knelpunten in de opleiding vastgoedonderhoud aan te pakken en af te stemmen op de actuele behoeften van de branche. Naast projectmanagement, had Nehem een grote rol in het uitvoeren van de kennismonitor, het ontwikkelen van de lesmaterialen en het versterken van de leeromgeving door middel van een digitale toolbox. In de volgende zes stappen leest u hoe het samenwerkingsverband dit voor elkaar heeft gekregen.

Stap 1: Behoefteonderzoek
De vastgoedbranche heeft te kampen met een dreigend tekort aan vakmensen. Daarnaast worden er andere en hogere eisen gesteld aan projectmanagers in deze branche. Om deze uitdagingen aan te gaan, heeft het samenwerkingsverband onder begeleiding van Nehem de kennisbehoefte onderzocht, aan de hand van de kennismonitor©. Bij toonaangevende bedrijven in de branche is onderzocht welke ontwikkelingen zij zien voor de toekomst en wat toekomstige vakmensen moeten kennen en kunnen om daarop in te kunnen spelen. Ook is er onderzoek gedaan naar trends en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs. Dit leverde een prioriteitenlijst op met precies die punten waar men in de toekomst mee aan de slag kan gaan.

Stap 2: ‘Grondplan Excellent Vastgoedonderhoud’
De volgende stap is het combineren van de prioriteitenlijst uit het behoefteonderzoek met de eisen in het kwalificatiedossier. Zo kon precies vastgesteld worden wat de andere en hogere eisen voor projectmanagers inhouden. Daarnaast werd duidelijk welke thema’s meer of minder aandacht behoefden in de opleiding en waar de ruimte zat om te veranderen. Dit leverde een grondplan voor de opleiding en een profiel voor de ‘Excellente’ projectmanager Vastgoedonderhoud op, een overzicht van competenties en leerdoelen.

Stap 3: Vertaling naar onderwijs in kennisgebieden
De derde stap was het clusteren van de competenties in kennisgebieden. Zo moet een projectmanager vastgoedonderhoud kunnen inventariseren, adviseren, organiseren, begroten, onderhouden en beheren. Samen met docenten en experts uit het werkveld zijn deze kennisgebieden duidelijk omschreven en zijn er leerdoelen, activiteiten, eindopdrachten en beoordelingscriteria gespecificeerd. De randvoorwaarden van het bestaande onderwijs zijn direct meegenomen. Een schooljaar bij Nimeto bestaat bijvoorbeeld uit vier perioden en elke periode wordt modulair ingericht per kennisgebied, conform de randvoorwaarden van het bestaande onderwijs: Studenten krijgen zes weken les en werken de laatste twee weken aan een innovatief project uit de praktijk, aangedragen door een partnerbedrijf. Een andere wens van Nimeto was het verbeteren van de doorstroom naar het hbo. Hiervoor zijn professionaliseringstrajecten voor docenten ontworpen.

Stap 4: Ontwikkelen
De vierde stap was het invullen van concrete activiteiten en inhoud. Bij Nimeto ontwikkelden docenten samen met onder andere Nehem de Toolbox Plus, een digitale leeromgeving, gevuld met e-learning-modules, handleidingen, opdrachten en naslagwerken. Door dit per kennisgebied in te richten, is de inhoud flexibel. De Toolbox kan zowel in het onderwijs als het bedrijfsleven worden gebruikt. Andere voordelen zijn dat de modules op locatie kunnen worden geraadpleegd en door de modulaire opbouw snel aan te passen zijn aan toekomstige ontwikkelingen. Verder is ook de praktijkomgeving ingericht met moderne apparatuur en is het stagetraject vernieuwd. Het stageprofiel is herzien en er zijn stageplekken ‘excellente BPV’ gerealiseerd bij partnerbedrijven. Docenten kunnen zichzelf professionaliseren middels bedrijfsstages en bijscholing. Het samen ontwikkelen zorgt er daarnaast voor dat onderwijs en bedrijfsleven veel van elkaar kunnen leren, een relatie opbouwen en elkaar weten te vinden.

Stap 5: Uitvoeren, evalueren (kleine schaal) en bijstellen
De vijfde stap was het in gebruik nemen van de ontwikkelde vernieuwing. Bij deze stap is het belangrijk om docenten en partnerbedrijven voldoende ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld middels professionalisering, bijscholing en intervisie. Ook is er regelmatig afstemming met het bedrijfsleven nodig. Zo kan gewaarborgd worden dat onderdelen als gastlessen, stages en projecten zowel inhoudelijk als organisatorisch goed aansluiten. Samen met docenten houden experts de modules up to date, leveren interessante projecten aan en geven gastlessen. Regelmatige, korte evaluaties mogen niet ontbreken. De perspectieven van alle betrokkenen zijn hierbij belangrijk: zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. En vergeet ook vooral de studenten niet.

Stap 6: Evalueren (grote schaal)
Naast kleine evaluaties vereist onderwijsvernieuwing na verloop van tijd een grootschalige evaluatie bij alle betrokken partijen. Hierbij wordt gekeken naar de opbrengsten van de gezamenlijke inspanningen, maar ook naar wat er nog verbeterd kan worden. De kennismonitor©wordt daarom elke twee jaar opnieuw uitgevoerd door Nehem en brancheorganisatie OnderhoudNL. Naast evaluatie van het product is het proces ook belangrijk. Door hier gezamenlijk naar te kijken en van te leren, blijft het samenwerkingsverband in ontwikkeling en kunnen nieuwe projecten aangepakt worden op een manier die écht werkt voor de betreffende organisaties.

Conclusie
Wat leert het voorbeeld van het publiek-private samenwerkingsverband ‘Excellent Vastgoedonderhoud’ ons? Goed onderwijs maak je niet alleen. Door constant samen te werken, te ontwikkelen en partners een blijvende rol in het onderwijs van alledag te geven, is het gelukt om innovatief, toekomstgericht onderwijs te realiseren.

Wilt u ook gebruik maken van onze expertise? Neem dan contact op met Nehem via telefoonnummer 073-5230646 of kijk op www.nehemkmc.nl.

Close
Go top