Exit

Sector Skills Alliances
77H

Sector Skills Alliances zijn samenwerkingen tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven die gericht zijn op de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. We noemen een aantal activiteiten die onderdeel kunnen zijn van zo’n samenwerkingsverband:

  • Het afstemmen van de inhoud van het beroepsonderwijs op bedrijfstak-specifieke vaardigheden;
  • Het moderniseren van het beroepsonderwijs om vernieuwingen en economische ontwikkelingen te stimuleren, en de concurrentiepositie van het onderwijs en de bedrijfstakken te verbeteren;
  • Het stimuleren van de kennisuitwisseling tussen onderwijs en praktijk (werkplekleren).

Er zijn twee soorten Sector Skills Alliances:

  1. Projecten die benodigde vaardigheden achterhalen: Deze samenwerking wordt binnen een sector gevormd om te achterhalen wat de vraag van deze sector is. Zij maken het mogelijk om ‘kenniskloven’ te achterhalen en te dichten met behulp van onderwijs of trainingen. Projecten in deze categorie duren 2 tot 3 jaar en kunnen voor maximaal €500.000 aangevraagd worden.
  2. Projecten die mbo-opleidingen en methodieken ontwerpen en opleveren: Deze samenwerkingen zijn gericht op het ontwerpen en opleveren van inhoud en onderwijsmethodieken voor opleidingen van één of verschillende gerelateerde beroepen in een sector. De focus bij deze ontwikkeling ligt op het ‘werkplekleren’. Deze projecten duren standaard drie jaar en kunnen voor maximaal €1.400.000 aangevraagd worden. Wanneer je deze subsidie aanvraagt ben je verplicht om EU-brede kwaliteits-instrumenten en tools te gebruiken (dit is binnen de EU bekend onder de noemer ‘EQAVET’).

Succesvolle samenwerkingen kunnen resulteren in:

  • Vernieuwingen in het onderwijs, in economische sectoren en in gerelateerde beroepsprofielen;
  • Gezamenlijk uitgewerkte sectorspecifieke curricula;
  • Geïntegreerde innovatieve onderwijs- en leerbenaderingen;
  • Bedrijfstak-specifieke onderwijsprogramma’s beschikbaar op EU-niveau.

Het is een harde voorwaarde dat in het samenwerkingsverband organisaties uit verschillende landen (EU-lidstaten en aangrenzende landen) deelnemen. Dit om de onderwijsprogramma’s geschikt en beschikbaar te maken op Europees niveau. Er mogen zowel publieke als particuliere organisatie deelnemen. Hierbij kun je denken aan onderwijsinstellingen, ondernemingen, bedrijfsopleidingscentra, onderzoeksinstellingen of overheidsinstanties.

De deadline voor deze aanvraag ligt op 26 februari 2016

 Terug naar het overzicht van Europese subsidiemogelijkheden

Close
Go top