Exit

Erasmus+ subsidie: Knowledge Alliances

negativespace-6

Knowledge Alliances (kennissamenwerkingen) zijn sector-overstijgende samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Samen bevorderen zij creativiteit, innovatie en ondernemerschap binnen Europa. Dit doen zij met behulp van innovatieve, multidisciplinaire leerbenaderingen. Activiteiten die onder deze samenwerking vallen zijn o.a.

  • Het stimuleren van ondernemerschap en ondernemersvaardigheden van het personeel;
  • Het eenvoudiger maken van uitwisseling, overdracht en co-creatie van kennis.

De resultaten van succesvolle kennissamenwerkingen zijn terug te zien in overdraagbare en toegankelijke vernieuwingen in het onderwijs, in ondernemingen en in hun sociaaleconomisch milieu. Dit resulteert in structurele effecten tot na het einde van het project en tot buiten de samenwerkende organisaties.

Een kennissamenwerkingsproject duurt twee tot drie jaar. Dit is afhankelijk van de doelstellingen en de activiteiten van je project. Het is een harde voorwaarde dat in het samenwerkingsverband organisaties uit verschillende landen (EU-lidstaten en aangrenzende landen) deelnemen. Dit om de uitwisselbaarheid van kennis en personeel te bevorderen. Er mogen zowel publieke als particuliere organisatie deelnemen, zolang zij maar een specifieke rol en een aanvullend karakter hebben. Hierbij kun je denken aan onderwijsinstellingen, ondernemingen of onderzoekinstellingen. Voor een tweejarig project kan maximaal €700.000 aangevraagd worden, voor een driejarig project kan maximaal €1.000.000 aangevraagd worden.

De deadline voor deze aanvraag ligt op 16 februari 2016.

Terug naar het overzicht van Europese subsidiemogelijkheden

Close
Go top