Exit

Erasmus+ subsidie: Capaciteitsopbouw jeugd

tumblr_npu7nfWcaL1sfie3io1_1280

In een capaciteitsopbouwproject staat het  verbeteren van de kwaliteit van het jeugdwerk centraal. Dit wordt gedaan door de vaardigheden van de betrokken medewerkers te verbeteren. Hiermee verbetert namelijk uiteindelijk ook de kwaliteit van het jeugdwerk. Deze projecten hebben als doel om meer samenwerking en uitwisseling tussen programmalanden en partnerlanden te creëren op het gebied van jeugd- en jongerenwerk. Jeugdwerkorganisaties, onderwijssectoren, de arbeidsmarkt en de samenleving kunnen elkaar op deze manier goed aanvullen en versterken. Deze subsidie is met name gericht op kansarme jongeren. Zo verbetert het competentieniveau van deze jongeren en kunnen ze actiever deelnemen in de samenleving.

Activiteiten die deel uit kunnen maken van een van een capaciteitsopbouwproject zijn bijvoorbeeld:

  • Het organiseren van seminars, conferenties, workshops of grootschalige jeugdevenementen;
  • Het organiseren van campagnes die informeren en bewust maken;
  • De ontwikkeling van communicatiemiddelen, media, instrumenten en opleidingstrajecten;
  • De realisatie van nieuwe methoden via open en flexibele leermaterialen en virtuele samenwerkingen.

Een capaciteitsopbouwproject  duurt minstens 9 maanden, en maximaal 2 jaar. In je aanvraag geef je de duur van het project aan. Dit is afhankelijk van de doelstellingen en de activiteiten. Het is een harde voorwaarde dat in het samenwerkingsverband organisaties uit verschillende landen (EU-lidstaten en aangrenzende landen) deelnemen omdat op deze manier de uitwisselbaarheid van de kennis wordt bevorderd. Er mogen zowel publieke als particuliere organisaties deelnemen zoals nationale jeugdraden, scholen, ondernemingen, onderzoeksinstellingen of stichtingen. Er kan maximaal €150.000 aangevraagd worden.

De deadline voor deze aanvraag ligt op 2 februari 2016.

Terug naar het overzicht van Europese subsidiemogelijkheden

Close
Go top