Exit

Onlangs tekenden een aantal partijen een convenant voor een beter opleidingsaanbod op mbo-niveau op het gebied van energietransitie, circulair bouwen en klimaatadaptatie. Dit sluit naadloos aan op de afspraken die gemaakt zijn op het ontwerp-klimaatakkoord.

Het blijkt dat de huidige mbo-opleidingen nog niet goed genoeg zijn ingespeeld op de nieuwe manier van werken om woningen te verduurzamen. Door de klimaattransitie zullen de huidige ambachtelijke beroepen in de bouw veranderen en zullen nieuwe technologieën steeds belangrijker worden.  Daarop moet beter ingespeeld worden met het huidige opleidingsaanbod en de vraag vanuit de markt naar meer gespecialiseerde vakmensen.

Nieuwe beroepen worden ontwikkeld en scholen en bedrijven zorgen voor passende leerbanen en stages en een passend onderwijsaanbod. Daarmee wordt ook het aanbod voor zij-instromers in het mbo-onderwijs aantrekkelijker. Dat betekent ook dat scholen maatwerktrajecten voor zij-instromers gaan ontwikkelen en aanbieden. Genoemde ontwikkelingen vragen om programmatische- didactische- en organisatorische flexibiliteit. De Nehem adviseurs kan onderwijsinstellingen ondersteunen bij het ontwerpen en uitvoeren van een flexibel opleidingsaanbod waarmee structureel ingespeeld kan worden op vragen van de arbeidsmarkt.

Wilt u weten wat Nehem kan betekenen voor u? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. www.nehemkmc.nl

Close
Go top