Exit

De kwaliteit van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is en blijft actueel in Nederland. Scholen en bedrijven zijn zich – onder andere door de economische groei en vergrijzing – steeds meer bewust dat zij echte samenwerking noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat er voldoende competente werknemers voor de arbeidsmarkt opgeleid worden.

De Succesfactoren
We hebben vijf belangrijke factoren voor een succesvolle, duurzame en kwalitatieve samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven op een rij gezet.

 1. Vertrouwen
  Partners vertrouwen elkaar onderling vertrouwen en zijn bereid elkaar te helpen. Partners hebben aandacht en interesse voor en in elkaars persoonlijke motivatie en belangen en zijn betrokken bij elkaars organisaties.
 2. Waarde
  Een samenwerking is succesvol als dit waarde heeft voor alle deelnemers. Er is draagvlak en dat uit zich in daadkracht om te komen tot waarde creatie. Het is van belang dat verwachtingen en intenties voor samenwerking open en eerlijk worden besproken.
 3. Sterke spelers
  Succesvolle samenwerking kent een kartrekker die dit vanuit verbindend leiderschap faciliteert. Er voldoende kennis en kunde op inhoud en proces om de samenwerking te laten slagen.
 4. Structuur
  Een goede samenwerking kan niet zonder afspraken. Bepaal dus vooraf de rollen en verantwoordelijkheden over wie wat doet en hoe de afspraken zijn. Dat geldt voor zowel de uitvoering als het bestuur.
 5. Communicatie
  Een goede samenwerking straalt zowel intern als extern uit. De doelen zijn bekend en resultaten worden uitgebreid gedeeld.

Maar wat als het niet loopt?
In elke samenwerking komen meningsverschillen voor. Vaak is dat nodig om verder te komen, maar voorkom dat de samenwerking schade oploopt. De eerste stap om het functioneren van het samenwerkingsverband te verbeteren is het verkrijgen van inzicht. Een tool die daarbij kan helpen is de stresstest. De stresstest brengt in op welke factoren verbetering nodig is. De volgende stap is het bespreken van de uitkomsten met de betrokken partners. Tot slot worden verbeteracties voorgesteld en vastgelegd in een plan van aanpak.

Wilt u meer over dit onderwerp weten of heeft u interesse in een stresstest, neem dan contact op met één van de adviseurs van Nehem en maak gebruik van onze expertise via info@nehemkmc.nl.

Close
Go top