Exit

Welkom!

Nehem Kennismanagement Consultants

Nehem Kennismanagement Consultants (Nehem KMC) komt voort uit de Nederlandse Herstructurerings Maatschappij. Het Ministerie van Economische zaken richt in 1972 “De Nehem” op om bij te dragen aan de ontwikkeling van organisaties en branches. De oprichting sluit aan bij de toenmalige actieve industriepolitiek, maar wanneer het ministerie in 1989 besluit te gaan privatiseren komt ook Nehem in de etalage.

In 1994 neemt Jos Biesheuvel de kennistak van Nehem over. In 2011 wordt Nico van Rooij directeur eigenaar van Nehem KMC. Hij ziet dat het thema “kennis” nog niets van haar actualiteit heeft ingeboet en ziet de ontwikkeling van de kenniseconomie dan ook als een van de speerpunten van ons land. Met Nehem KMC draagt hij daar een steentje aan bij door te focussen op de technische sectoren en het daarop aansluitende beroepsonderwijs. Daarnaast zien de adviseurs van Nehem KMC dat kennisontwikkeling en kennisdeling steeds vaker in netwerken met overheden en maatschappelijke organisaties plaats vindt. Vandaag de dag is Nehem KMC een organisatie die partijen bij elkaar brengt om samen de uitdagingen van de toekomst op te pakken.

Close
Go top